Återställ lösenord

Your search results

Avtalsvillkor vid hyra av fastighetsobjekt

Detta avtal gäller mellan hyresgästen och bolaget Avocadoo, som via bolaget väljer att hyra objekt (villa, stuga eller lägenhet).

Avocadoo förmedlar tillfällig uthyrning av olika typer av kvalitetsboende i olika länder. Vi är måna om att ge dig som gäst en trevlig och trygg upplevelse i samband med att du väljer att hyra boende via oss. Vi är också måna om att det ska vara enkelt och säkert att hyra av oss var i världen du än känner dig mogen för att vistas.

För oss är det viktigt att kunna erbjuda boenden som kan vara lite utöver det vanliga och med en hög normalstandard. Boenden på intressanta och sköna platser dit du kan resa med familj och vänner. Vi hanterar allt från din bokning, in- och utcheckning, städning och vid behov av support. Vi ser till att din betalning kommer till uthyraren och bistår i kommunikationen om det skulle uppstå eventuella problem.

För att alla parter ska kunna känna sig lugn och trygga med affären har Avocadoo följande villkor som vi vill att du som gäst läser igenom. I samband med att bokning görs på vår webb www.avocadoo.se säkerställer vi att detta samtycke finns genom följande avtal.

Som gäst är du skyldig att följa de villkor och anvisningar för boendet som finns i det objektet som du valt att hyra, samt att vara aktsam och vårda både själva objektet samt de saker som tillhör och finns i objektet.

1 Bindande avtal

Avtalet träder i kraft och är bindande för parterna när bokningsavgiften har erlagts. Hyresgästen ansvarar för att noga kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om bokningsavgiften eller slutbetalningen inte sker innan förfallodagen ska hyresgästen därmed anses ha gjort en formell avbeställning.

2 Information om semesterbostaden

Bostäderna är vanligen privatägda och hyrs ut fullt möblerade med bäddplatser och sittplatser för det fastställda personantalet och är utrustat med glas, porslin, bestick, husgeråd, täcken, kuddar, linnen, sängkläder och handdukar.

3 Hyra och avgifter

Hyran gäller för hela semesterbostaden för den överenskomna perioden och innefattar rätten för det i bokningsbekräftelsen angivna antalet personer att disponera bostaden. I hyran ingår en normal slutstädning. På avresedagen lämnar gästen ett set per person av smutsigt linne (sängkläder och handdukar) i bostaden i en hög på golvet.

4 Regler för betalning

I samband med bokningen erlägger gästen en bokningsavgift motsvarande 25 % av det totala hyresbeloppet och skall betalas inom 3 dagar. Betalningssätt framgår av bokningsbekräftelsen. Slutbetalning av resterande hyra samt depositionsavgift skall ske senast 30 dagar innan hyresperioden träder i kraft.

Om bokning sker mindre än 30 dagar före hyresperioden skall det totala hyresbeloppet samt depositionsavgift betalas per omgående.

Storleken på depositionsavgiften görs i samråd med bostadsägaren och kan därför variera mellan olika hyresobjekt. Depositionsavgiften avser betalning för ev. skador, onormal nedsmutsning och slitage. Depositionsavgiften återbetalas normalt inom femton dagar efter avresa om bostaden med tillhörande inventarier, utrustning, nyckel mm lämnas i det skick den mottagits.

5 Regler för avbokning

Bokningsavgiften på 25% återbetalas ej vid avbokning. Ifall en avbokning sker inom mindre än fjorton dagar före incheckning kommer slutbetalningen inte återbetalas. Ifall en avbokning sker mer än fjorton dagar före incheckning kommer 50% av slutbetalningen att återbetalas.

  1. Avbeställningsskydd:

Hyresgästen kan teckna en försäkring för ev. avbokning i fall att plötslig sjukdom, olycka eller dödsfall leder till att semestern måste avbokas. Avocadoo kan inte erbjuda sina kunder avtal om avbeställningsskydd. Däremot finns det försäkringsbolag som erbjuder avbeställningsskydd som tillägg till familjens hemförsäkring.

7 Dispositionsrätt

Semesterbostaden ska under uthyrningsperioden stå till hyresgästens förfogande, dock med undantag för trädgårdsmästare, poolskötare, städare samt Avocadoos personal som äger rätt till översyn av semesterbostaden under uthyrningsperioden.

8 Hyresgästens förpliktelser

Incheckning sker normalt kl. 15:00 på ankomstdagen och utcheckning kl. 10.00 avresedag, eller enligt överenskommelse. Semesterbostaden får inte användas av flera övernattande än som angivits i bokningsbekräftelsen. Hyresgästen och hans medresenärer är skyldiga att vårda semesterbostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen och hans medresenärer ansvarar för kostnader i samband med ev. skadegörelse på bostaden och dess inredning och inventarier och för oförsiktigt förfarande. Vid händelse av sakskada eller skada på objektet kan kostnaden komma att i första hand täckas av depositionsavgiften. I andra hand får eventuell överskjutande kostnad förhandlas med uthyraren och dennes försäkringsbolag. Avocadoo kan här vara behjälplig. Avocadoo kräver av sina uthyrare att de har en hemförsäkring anpassad för uthyrning. Vid större skador skall reglering ske innan avresa.

Ev. försäkringsskydd för hyresgästen och dennas tillhörigheter under hyresperioden i semesterbostaden ordnas och bekostas av hyresgästen själv. Skada, problem, fel eller brister som avser bostaden, som uppstår under hyresperioden, skall meddelas omgående till Avocadoo för åtgärd. Skada, problem, fel eller brister som avser bostaden, som uppstår under hyresperioden, skall meddelas omgående till Avocadoo för åtgärd. Det är hyresgästens ansvar att städa semesterbostaden löpande, tvätta samt kasta sopor enligt föreskrifter (sopsortering) under hyresperioden. Hyresgästen uppmanas att aldrig lämna air-condition på när de inte är i fastigheten eller att ha den igång den när fönster eller dörrar är öppna. Vänligen tänk på miljön!

Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten eller upplåta fastigheten i andra hand.

Hyresgästen får inte flytta ut möbler eller inventarier ut ur huset till annan plats då dessa tillhör den privata semesterbostaden. Utcheckning sker vanligtvis senast kl. 10:00 på avresedagen om inte annat avtalats.

Vid bokning utanför Sverige ska gästen kopiera sitt pass och mejla till Avocadoo, joakim.perjans@avocadoo.se. Detta är ett krav för uthyrning i vissa länder.

Om gästen står för städningen ska följande utföras:

Alla ytor, bänkad och skåp som nedsmutsas ska vara avtorkade.

  • Golv ska vara sopade eller dammsugna samt avtorkade.
  • Disk ska vara diskad och inställd i skåp på anvisad plats eller på samma plats som de tagits från.
  • Mattor ska skakas.
  • Toaletter, duschar och ev badkar skurade och rengjorda.
  • Kyl och frys avtorkade och lämnade i de skick de befann sig vid ankomst (på – eller avslagna).
  • Vatten och el i samma status som vid ankomst (på- eller avslagna).
  • Balkonger och terasser sopade och möbler ställda på samma sätt som vids ankomst.
  • Om ev grill använts ska denna vara rengjord, tillika gallren.

Tänk på att städa boendet och ställ det i ordning i det skick som det var vid ankomsten och som ni själva skulle vilja finna det i när ni kommer.

  1. Avocadoos förpliktelser

Avocadoo ansvarar för att uppgifterna i beskrivningen av semesterbostaden är korrekta. Om Avocadoo gör sig skyldig till kontraktsbrott ersätts ekonomiska förluster (ej personskador). Avocadoos ersättningsskyldighet, då man inräknar alla gästernas krav, begränsas till hyressumman.

Avocadoo ansvarar inte för hyresgästens eller hans medresenärers handlingar eller försummelser. Avocadoo ansvarar inte heller för skador eller förluster som drabbar hyresgästen eller hans medresenärer vid inbrott. Användningen av semesterbostaden och dess inredning och inventarier, pool, uteplats mm sker helt på hyresgästens ansvar. Om hyresgästen av skäl som ej orsakats av Avocadoos, inte tagit semesterbostaden i anspråk, kan hyresgästen inte framställa ersättning för detta.

10 Felanmälan och reklamation

Om kunden inte omedelbart informerar Avocadoo om ev. brister anses allt vara i sin ordning i hyresobjektet enligt kontraktet. Detta gäller även fel som uppkommer under hyrestiden. Yttre och regionala faktorer som insekter, lösa hundar, buller, ogynnsamt väder eller t.ex. skicket på offentliga naturområden berättigar inte till ersättning.

11 Avtalsförändringar

Då bokningsbekräftelsen har skickats iväg och att ev. förändringar i beskrivningen av semesterbostaden uppstår ska hyresgästen informeras. Om det är en stor förändring har kunden rätt att inom 5 dagar efter han erhållit informationen avboka utan kostnad. Ev. inbetalda hyror och avgifter återbetalas. Avocadoo har rätt till prisförändringar 30 dagar före hyresperiodens början om skatter, offentliga avgifter eller om valutakurserna förändras så att hyran påverkas nämnvärt. Om oförutsedda händelser förhindrar användningen av semesterbostaden har Avocadoo rätt att säga upp avtalet innan hyresperioden träder i kraft eller under hyresperioden. I sådana fall försöker Avocadoo hitta ett likvärdigt, ersättande semesterobjekt till hyresgästen. Om detta inte är möjligt betalas resterande hyra och avgifter tillbaka.

12 Force majeure

Med force majeure avses en oförutsedd händelse av extraordinärt slag som utesluter möjligheten att fullgöra en avtalad prestation. Till dessa händelser räknas krig, upplopp, strejk, naturkatastrof, brand, exportförbud mm som omöjliggör för en part att fullfölja sina åtaganden. Om internationella bestämmelser eller nationella lagar begränsar eller hindrar SunTrips verksamhet så gäller dessa bestämmelser.

13 Lagstiftning

För uthyrningen gäller lagstiftning för respektive land.

Personuppgifter och policy

Vi på Avocadoo hanterar vissa personuppgifter om våra kunder och besökare på vår hemsida. Denna data samlas in och sparas om dig för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse samt erbjuda dig tjänster och produkter som passar dina behov.

Uppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos oss så samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer, adress.

Övrig information du anger vid ny kund

I de fall du lämnar ytterligare information när du blir kund hos oss så samlar vi även in denna information.

Information om produkter och tjänster

Vi sparar också information om de produkter/tjänster du köpt och använt.

Kommunikation

Om du kontaktar oss via mail, formulär, telefon eller i övriga supportärenden samlar vi in den information du uppger till oss för att kunna erbjuda dig god service, hantera ditt ärende och ge dig hjälp. Denna information samlas även in för att kunna fullgöra våra avtal med dig.

Nyhetsbrev

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev så spar vi dina personuppgifter för att kunna skicka dig erbjudanden och marknadsföring.

På detta sätt samlar vi in personuppgifter:

-När du blir kund hos oss
-När du kontaktar oss via formulär, telefon, chatt-konversationer, e-post
-När du besöker vår hemsida och loggar in i våra system
-När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev
-När du besöker vår hemsida, via cookies som samlar in information på och från din webbläsare

Beroende på vilken av våra tjänster eller hemsidor du använder så samlar vi in olika typer av information.

Detta använder vi personuppgifter till:

-För att fullgöra avtal med dig såsom genomförda beställningar eller beställda tjänster
(Rättslig grund: Fullgörande av avtal)

-För att ge dig support och service. Behandlingen ligger då i både vårt och ditt intresse. Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakter för att ge dig bättre hjälp.
(Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal)

-För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig
(Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke)

Hur lång tid sparar vi personuppgifter:

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dessa myndigheter/företag lämnar vi ut personuppgifter till

Facebook

Data via tredjepartscookie för reklam/marknadsföring och webbanalyser för att förbättra tjänster. Även viss personuppgiftsdata som används för reklam/marknadsföring.

Google

Data via tredjepartscookie för reklam/marknadsföring och webbanalyser för att förbättra tjänster. Även viss personuppgiftsdata som används för reklam/marknadsföring.

Linkedin

Data via tredjepartscookie för reklam/marknadsföring och webbanalyser för att förbättra tjänster. Även viss personuppgiftsdata som används för reklam/marknadsföring.

Bokföringssystem och lönesystem

Data som krävs för att genomföra leveranser, betalningar, returer, reklamationer och fullgöra våra avtal med dig som kund.

Skydd av personuppgifter

Vi använder oss av moderna och sofistikerade säkerhetslösningar för att samla in, behandla, lagra och kommunicera personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Vi uppdaterar vår webbsida och våra rutiner med jämna mellanrum för att säkerställa integritet, tillgänglighet och sekretess.

Dina rättigheter

Du som individ bestämmer själv över dina egna personuppgifter. Du avgör själv vilka uppgifter du vill lämna. Du har även rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Vid eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter har du som individ även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vissa personuppgifter behöver vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. Om du vill återkalla samtycke och begär ändring/radering av dessa uppgifter kan det därför innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra produkter/tjänster till dig.

Förändringar i denna policy

Innehållet i denna policy kan komma att förändras med tiden.

Kontakta oss angående denna policy

Har du frågor eller synpunkter angående denna policy kan du vända dig till oss via e-post på info@avocadoo.se eller telefon på 0727373725.

 

Cookies

Vi på www.avocadoo.se använder oss av cookies. Detta är något som är ytterst vanligt på webbsidor. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker våra webbsidor.

Denna textfil används för att spara information om dina inställningar, ge dig tillgång till olika funktioner samt för att ge dig en skräddarsydd upplevelse.

Det finns två typer av cookies. Den ena sparar en liten textfil under en längre tid och används för att spara vissa inställningar över flera återkommande besök på webbsidan. Denna textfil har ett utgångsdatum som gör att cookien raderas när utgångsdatumet gått ut och du besöker webbsidan igen. Den andra cookien kallas sessionscookie och sparas på din enhet temporärt under tiden du är inne på webbsidan. Den används bland annat för att hålla koll på vilket språk du har valt eller liknande. Sessionscookies försvinner när du stänger ner din webbläsare.

Hur vi använder cookies

Vi använder både sessionscookies och övriga cookies.

Vi använder cookies bland annat för att spara information om inloggningar och formulär för att förbättra din användarupplevelse.

Vissa gånger använder vi även cookies från tredje parter. Detta görs för att samla in statistik relaterad till webbsidan, registrera trafik och för att vidareutveckla vår webbsida. De kan också användas för att ge dig relevant information på vår egen och andras webbsidor.

Vi använder även cookies från Google i marknadsföringssyfte. Vi använder Display Advertising i Google Analytics för demografik- och intresserapporter. Detta ger oss en förbättrad insikt om våra besökare för att kunna ge dem en bättre upplevelse.

Stänga av cookies

Du har själv möjlighet att avaktivera lagringen av cookies i din webbläsare och på så sätt säga nej till cookies. Du kan även radera tidigare sparade cookies. Du avaktiverar cookies genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs varierar något mellan olika webbläsare och versioner av webbläsare men finns beskrivet om du söker i din specifika webbläsares hjälpsida.

Om du stänger av cookies kan vissa delar av vår webbsida sluta att fungera.

Du har själv möjlighet att inaktivera Display Advertising i Google Analytics och justera annonserna i Google Display Network via annonsinställningarna. Dessa hittar du här:

http://www.google.com/settings/ads

Du kan även läsa mer om de olika typer av information som kan inaktiveras i Google Analytics på internet.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Tillåtelse att använda cookies

I de fall då inställningarna i den webbläsare du använder när du besöker vår webbsida är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies så tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.