skoter topskoter top
skoter top

Snöskoter i Funäsdalen


I Funäsfjällen finns 450 kilometer skoterleder, varav 150 kilometer går över högfjället i ett av Sveriges vackraste fjällområden. De fem meter breda skoterlederna prepareras kontinuerligt av pistmaskiner och av en specialbyggd bandförsedd traktor för att hålla toppklass.

Europas kanske bästa skoterområde

450 kilometer skoterleder i en av Sveriges vackraste miljöer varav 150 kilometer går över högfjället.
5 meter breda leder som prepareras med pistmaskin.
7 terminaler för av- och pålastning med gratis bilparkering.
Tydlig skyltning och säkrare vägövergångar.
Karta över ledsystemet.
GPS baserad dagsaktuell ledinformation.
Ledvärd finns på: 070-266 78 51.

Dagsaktuell ledpreparering

Specialbygg skoterledsladd för att vi ska kunna erbjuda ännu högre standard på ledprepareringen. GPS i maskinerna och ny karta på webbplatsen ger exakta besked om ledprepareringen varje morgon.

Ledavgifter 2013/2014

1 dygn: 195 kr
3 dygn: 495 kr
7 dygn: 750 kr
Säsong: 1 320 kr

Hyr din skoter

Det finns gott om skoteruthyrare i Funäsfjällen. Ge dig ut själv på 450 kilometer pistade leder eller prova en guidad skotersafari. En safari är ett kul, lärorikt och tryggt sätt att uppleva fjällen och farten. Vi kan rekommendera en som ligger i byn Bruksvallarnas skoteruthyrningwww.bruksvallarnasskoteruthyrning.se

Certifiering av skoter

För att hjälpa våra gäster har en certifiering av skoteruthyrarna tagits fram. Vi rekommenderar de uthyrare som har klarat certifieringen.
Vi fortsätter arbetet med att möta önskemål från skidåkare och boende i dalgångarna om mindre buller och störningar. Den som olovligen kör utanför leden bryter mot kommunens regleringsbestämmelser och kan få sitt skoterkort indraget. ”Trimpipor” eller andra tillbehör som orsakar hög ljudvolym och därmed stör omgivningen är inte tillåtna i området.

Funäsdalen Skoterled AB är en viktig del i ett balanserat nyttjande av fjällvärlden. Åtta miljoner kronor är satsat för att åstadkomma Europas bästa skoterområde. Ledsystemet är planerat och lagt så att störningen för flora och fauna, rennäring, och andra skidåkande gäster i området skall bli så liten som möjligt. Områden med känslig natur och djurliv är fredade. Stora bullerfria områden är skapade. All skoteråkning vid sidan av ledsystemet är reglerad.
CSC 0541DSC 0263CSC 0543CSC 0435